Συστήματα μετάδοσης

(Τηλεφωνικά Κέντρα)

Oλοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις με δεκαετή εμπειρία στο χώρο του voice over ip (VoIP).
Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις υπάρχουσες ανάγκες επικοινωνίας, ενοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές με το τηλεφωνικό κέντρο (unified communications), με το οποίο η επιχείρηση να μπορεί να ανταπεξέλθει στίς προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.


Απέραντη ευελιξία και δυνατότητες Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο των επικοινωνιών προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και ευκολίες. Η ip based τηλεφωνία VoIP είναι η τεχνολογία μεταφοράς φωνής (και άλλων όπως fax) μέσα από ip πακέτα δεδομένων.

Ενεργός δικτυακός εξοπλισμός

(Switchers, Routers)

Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που διακινείται σε ένα δίκτυο, η ανάγκη για μεταφορά ήχου και εικόνας, η συνεχής εξέλιξη των δικτυακών εφαρμογών, η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς των υπολογιστικών συστημάτων, είναι ορισμένοι παράγοντες που επιβάλουν στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ενεργού δικτυακού εξοπλισμού να εξελίσσουν συνεχώς τα συστήματα τους.


Σε συνεργασία με τους σημαντικότερους κατασκευαστές Routers, Switches και συστημάτων WiFi, παρέχουμε λύσεις οι οποίες καλύπτουν τις προαναφερθείσες ανάγκες, παρέχοντας παράλληλα αδιάλειπτη, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο.

Συστήματα διαχείρησης δικτύων

Η διαχείριση δικτύου αναφέρεται στην παρακολούθηση και τη συντήρηση δικτύων υπολογιστών.


Καλύπτει διάφορους τομείς όπως η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία.

Ασύρματα δίκτυα

(Dect, Wi-fi)

Ένα ασύρματο δίκτυο σάς επιτρέπει να συνδεθείτε από περισσότερα μέρη του σπιτιού σας.

Σας παρέχουμε την εμπειρία μας και τις καλύτερες υπηρεσίες ποιότητας για τη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου και την έναρξη χρήσης του.

Εφαρμογές προστηθέμενης αξίας

(Call centers, Unified communication, Ivr, Voice recorders)

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για ενοποιημένες επικοινωνίες. Ένας βασικός ορισμός είναι οι «επικοινωνίες που ενσωματώνονται για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών», αλλά η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως: οι χρήστες απλά προσαρμόζουν τις συνήθειες τους, την χειρωνακτική ολοκλήρωση όπως ορίζεται από τις διαδικασίες και την κατάρτιση, – εργαλεία υποστήριξης όπως το Thunderbird, το Outlook, το Lotus Notes, το BlackBerry, το Salesforce.com, κ.λπ., ή την ενσωμάτωση ειδικού σκοπού σε προσαρμοσμένες εφαρμογές σε συγκεκριμένα λειτουργικά τμήματα ή σε κάθετες αγορές, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Συστήματα ασφαλείας

(Συναγερμοί, Κάμερες, Καταγραφικά εικόνας)

Τα συστήματα ασφαλείας έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία οικιών, επιχειρήσεων και δημόσιων χώρων γεγονός που αποδεικνύεται από την ευρεία χρήση τους ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αλλά και από την μείωση περιστατικών που σχετίζονται με την εγκληματικότητα.


Η Force φροντίζει να σας εφοδιάζει μόνο με προϊόντα που διαθέτουν πιστοποίηση λειτουργίας και εγγυάται για την αποδοτικότητά τους. Τα συστήματα ασφαλείας έχουν αποβεί σωτήρια για τους ανθρώπους που τα έχουν εγκαταστήσει στους προσωπικούς τους χώρους

Δομημένες καλωδιώσεις

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι «ανοιχτής» αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν στον τομέα των συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, το πλήρες φάσμα αναγκών τόσο των μεμονωμένων καταναλωτών, μικρών γραφείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού με πολλά υποκαταστήματα και μεγάλο αριθμό χρηστών.

Συζητήστε με έναν ειδικό

Ένας ειδικός θα είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει το έργο σας,
να ακούσει τις ανάγκες σας και να σχεδιάσει μια λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.