Συστήματα
μετάδοσης φωνής
Call servers-Τηλεφωνικά κέντρα ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Εφαρμογές
προστιθέμενης αξίας
Call centers - Unified communication,
ivrs, voice recorders
ALCATEL-LUCENT & ERICSSON-LG
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Ενεργό
δικτυακό εξοπλισμό
Switches, Routers
ALCATEL-LUCENT & HUAWEI
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Συστήματα & Εφαρμογές
διαχείρισης δικτύων
ALCATEL-LUCENT, HUAWEI & ERICSSON-LG ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Μητροπολιτικά
ασύρματα δίκτυα
(Dect, Wi-fi)
ALCATEL-LUCENT & HUAWEI & ERICSSON-LG
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Cyber Security (Antivirus, Firewalls)
CHECKPOINT FORTINET
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Συστήματα ασφαλείας
Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά εικόνας,
Κλειστά κυκλώματα τηλεόραση
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Ολοκληρωμένες λύσεις
ωρομέτρησης προσωπικού
Access control ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Παθητικό
δικτυακό εξοπλισμό
Δομημένες καλωδιώσεις
Τερματισμοί - Πιστοποιήσεις δικτύων
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Ολοκληρωμένες
υπηρεσίες υποστήριξης
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
voice-transmission
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΦΩΝΗΣ
active_switch
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
network-management
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ
wireless-network
ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ
security-system
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Cloud-U
Cloud-U Telecoms είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία με πολύπλευρες δραστηριότητες στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών & της Ενέργειας.
Η εταιρία

Με ευέλικτη οργάνωση, μοντέρνα Διοίκηση, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό η Cloud-U, επεκτείνεται συνεχώς και αποτελεί στρατηγικό στόχο της διοικησής της, να πρωτοστατεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο της.


Η υλοποίηση ολοκληρωμένων και συνθέτων έργων στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθιέρωνουν την Cloud-U, σε σημαντικό Business Integrators στην Ελλάδα και διαμόρφωνουν τη σύγχρονη στρατηγική της εταιρίας που εστιάζεται στην διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συνεργάτη επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (business integration).

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που θα αντιλαμβάνεται της προκλήσεις της εποχής και θα προσφέρει τεχνολογία αιχμής με τρόπο προστιθέμενης αξίας. Διαχρονικός στόχος μας θα είναι η απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών μας με γρήγορο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο στο ελάχιστο δυνατό χρόνο 24/7/365.


   

Σχεδιασμός και εφαρμογή
έργων προηγμένης τεχνολογίας και
ειδικός συνεργάτης
της Alcatel-Lucent

parallax background
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Η Cloud-U προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης,
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.