ΛΥΣΕΙΣ

Οι δραστηριότητες της Cloud-U, έχουν δώσει την δυνατότητα στην εταιρεία να διαθέτει στην Ελληνική και όχι μόνο αγορά, ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων από προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΗΣ (τηλεφωνικά κέντρα)

CloudU-TelephoneCenters

Oλοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις με δεκαετή εμπειρία στο χώρο του voice over ip (VoIP).Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις υπάρχουσες ανάγκες επικοινωνίας, ενοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές με το τηλεφωνικό κέντρο (unified communications), με το οποίο η επιχείρηση να μπορεί να ανταπεξέλθει στίς προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Απέραντη ευελιξία και δυνατότητες Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο των επικοινωνιών προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και ευκολίες. Η ip based τηλεφωνία VoIP είναι η τεχνολογία μεταφοράς φωνής (και άλλων όπως fax) μέσα από ip πακέτα δεδομένων.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (switches, routers)

Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που διακινείται σε ένα δίκτυο, η ανάγκη για μεταφορά ήχου και εικόνας, η συνεχής εξέλιξη των δικτυακών εφαρμογών, η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύς των υπολογιστικών συστημάτων, είναι ορισμένοι παράγοντες που επιβάλουν στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ενεργού δικτυακού εξοπλισμού να εξελίσσουν συνεχώς τα συστήματα τους.

Σε συνεργασία με τους σημαντικότερους κατασκευαστές Routers, Switches και συστημάτων WiFi, παρέχουμε λύσεις οι οποίες καλύπτουν τις προαναφερθείσες ανάγκες, παρέχοντας παράλληλα αδιάλειπτη, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η διαχείριση δικτύου αναφέρεται στην παρακολούθηση και τη συντήρηση δικτύων υπολογιστών. Καλύπτει διάφορους τομείς όπως η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία.

ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  (dect, wi-fi)

Ένα ασύρματο δίκτυο σάς επιτρέπει να συνδεθείτε από περισσότερα μέρη του σπιτιού σας. Σας παρέχουμε την εμπειρία μας και τις καλύτερες υπηρεσίες ποιότητας για τη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου και την έναρξη χρήσης του.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

(call centers, unified communication, ivr, voice recorders)

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για ενοποιημένες επικοινωνίες. Ένας βασικός ορισμός είναι οι «επικοινωνίες που ενσωματώνονται για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών», αλλά η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως: οι χρήστες απλά προσαρμόζουν τις συνήθειες τους, την χειρωνακτική ολοκλήρωση όπως ορίζεται από τις διαδικασίες και την κατάρτιση, – εργαλεία υποστήριξης όπως το Thunderbird, το Outlook, το Lotus Notes, το BlackBerry, το Salesforce.com, κ.λπ., ή την ενσωμάτωση ειδικού σκοπού σε προσαρμοσμένες εφαρμογές σε συγκεκριμένα λειτουργικά τμήματα ή σε κάθετες αγορές, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(συναγερμοί , κάμερες, καταγραφικά εικόνας)

Τα συστήματα ασφαλείας έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία οικιών, επιχειρήσεων και δημόσιων χώρων γεγονός που αποδεικνύεται από την ευρεία χρήση τους ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αλλά και από την μείωση περιστατικών που σχετίζονται με την εγκληματικότητα.

 

Η Force φροντίζει να σας εφοδιάζει μόνο με προϊόντα που διαθέτουν πιστοποίηση λειτουργίας και εγγυάται για την αποδοτικότητά τους. Τα συστήματα ασφαλείας έχουν αποβεί σωτήρια για τους ανθρώπους που τα έχουν εγκαταστήσει στους προσωπικούς τους χώρους.

ΔOMHΜΕΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι «ανοιχτής» αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.
Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν στον τομέα των συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, το πλήρες φάσμα αναγκών τόσο των μεμονωμένων καταναλωτών, μικρών γραφείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού με πολλά υποκαταστήματα και μεγάλο αριθμό χρηστών.

Καλέστε μας για να συζητήσουμε το project σας

Επικοινωνήστε μαζί μας, και κάποιος ειδικός θα είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το project σας, να ακούσουμε τις ανάγκς σας και να σχεδιάσουμε μία λύση που να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Η CloudU, είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία με πολύπλευρες δραστηριότητες στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών  & της Ενέργειας.

Με ευέλικτη οργάνωση, μοντέρνα Διοίκηση, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό η CloudU, επεκτείνεται συνεχώς και αποτελεί στρατηγικό  στόχο της διοικησης της, να πρωτοστατεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο της.

Η υλοποίηση ολοκληρωμένων και συνθέτων έργων στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθιέρωνουν την CloudU, σε σημαντικό Business Integrators στην Ελλάδα και διαμόρφωνουν  τη σύγχρονη στρατηγική της εταιρίας που εστιάζεται στην διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συνεργάτη επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (business integration)