ΑΡΧΙΚΗ

Cloud-U
Telecoms
previous arrow
next arrow
Slider
Η CloudU, είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία με πολύπλευρες δραστηριότητες στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών & της Ενέργειας.
Με ευέλικτη οργάνωση, μοντέρνα Διοίκηση, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό η CloudU, επεκτείνεται συνεχώς και αποτελεί στρατηγικό στόχο της διοικησής της, να πρωτοστατεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο της.

Η υλοποίηση ολοκληρωμένων και συνθέτων έργων στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθιέρωνουν την CloudU, σε σημαντικό Business Integrators στην Ελλάδα και διαμόρφωνουν τη σύγχρονη στρατηγική της εταιρίας που εστιάζεται στην διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συνεργάτη επιχειρησιακής ολοκλήρωσης (business integration)